top of page
92023_images_billed_2010_okt_billeder_object416847.jpeg

Pinnguartarfik aamma inissiat quleriiaat 1973-imi. Assiliisoq: Mogens S. Koch / (cc) Det Kongelige Bibliotek.

Legeplads og etageejendomme i 1973. Foto: Mogens S. Koch / (cc) Det Kongelige Bibliotek.

INISSIARSUIT

Sisimiuni inissiat quleriiaat sanaartorneqartut siulliit 1960-ikkut aallartisimalerneranni napparsimmaviup ungasinngisaani sanaartorneqarput. Taamanikkut taakku tassatuaapput illoqarfimmi angerlarsimaffiit kloakkilersukkat, taamaattumillu aamma amerlasuunit piumaneqarlutik. Betonimik sanaartorneq 1960-ikkunni illoqarfimmik pilersaarusiortunut arlalitsigut iluaqusiipput. Atugartuunngorsaalluni sanaartoriaatsit aningaasaqarnikkut pitsanngoriaataapput, aammalu inuit amerlasuut sanaartorfimmi mikisumi inissaqalersinneqarsinnaanerat taamanikkut inissaaleqinermut aaqqiissutitut isigineqarluni —eqiterisitsinerup, nunaqarfinnik matooraanerup aamma nunaqarfinnit nutserarnerup kingunerisaanik. Inuppassuit sumiiffimmi ataatsimiinneranni illut akorngi eqeersimaarfiujuaannarput, aammalu taamaattumik ikinngutinik pinnguaqatissaqarfiujuaannarsimalluni.

Pitsaasumilli anguniagaqaraluarnermi betonimik sanaartorneq neriorsuutigisanik arlalitsigut eqquutsitsiffiunngilaq, aammalu aserfallatsaaliineq aamma issittumi pissutsinut naleqqussaaneq ilimagisamit ajornarnerusimalluni. Ullumikkut inissiarsuit isuini nutaaliaasuunik eqqumiitsulianik nutaanik assiliartalersugaallutik siunissamut nutaamik alloriarput.

BLOKKENE

De første etagebyggerier i Sisimiut blev bygget nær sygehuset i begyndelsen af 1960’erne. Dengang var det de eneste hjem i byen med kloak, og lejlighederne var derfor populære blandt mange. Betonbyggeriet gav en række fordele for 1960’ernes byplanlæggere. De industrialiserede byggeteknikker var økonomisk fordelagtige, og muligheden for at huse flere mennesker på mindre plads blev set som en løsning på tidens boligmangel—som følge af centralisering, lukning og fraflytning fra bygderne. Med mange mennesker på et sted, var der altid liv på pladserne imellem husene, og derfor var der altid kammerater til at lege med.

Men trods de positive idealer formåede betonbyggeriet i flere tilfælde ikke at leve op til sine løfter, og vedligehold og tilpasning til arktiske forhold var vanskeligere end forventet. I dag med nyt moderne kunst på gavlene tager blokkene nu det næste skridt ind i fremtiden.

#udsigttilfortiden

bottom of page